Firma DROGMAS Przedsiębiorstwo Robót Drogowych oferuje: 

 • Budowę dróg, placów, chodników w pełnym zakresie, w tym:

  - roboty ziemne,  

  - podbudowy (tłuczniowe, betonowe oraz inne),   

  - nawierzchnie z asfaltobetonów,

 • Wykonywanie chodników i nawierzchni z kostki brukowej,

 • Ukształtowanie terenu z humusowaniem i zagospodarowaniem zieleni,

 • Zimowe utrzymanie dróg.

 •